Co dělám

Co je poradenství?

Můžu Vám dát radu, ale vy se se mnou přicházíte poradit. Vnímáte tu změnu perspektivy?

V poradenství, jak mu rozumím já, jsme vy jako klient i já jako poradce zcela rovnocenní lidé, kteří společně hledají možnosti řešení. Tyto možnosti řešení se nacházejí ve vás a já můžu účinně radit jen tehdy, když už je moje rada skrytá uvnitř vás. Lepší tedy je, když si na svou odpověď přijdete sami a já vás k ní jen navedu. Tak je zajištěno, že tato odpověď je skutečně vyjádřením vašich skrytých zdrojů. Jako by možnosti, které v životě máme, byly vždy aspoň o krok dřív, než si v danou chvíli uvědomujeme.

Jak je to však s oním naváděním? V poradenském rozhovoru, který spolu vedeme, je důležité, že já nikdy s jistotou nevím, jaká je správná odpověď! Jediným ukazatelem na cestě je Vaše prožívání. Obecně lze říci, že čím blíže vašemu aktuálnímu cíli jste, tím víc máte energie a chuti vyzkoušet si nějaké řešení. Naopak, slepé cesty se většinou projevují úbytkem energie. Mým úkolem tedy vlastně je větřit a stopovat Vaši energii, ptát se vás na vaše pocity a někdy dokonce dělat trochu nechápavého, abych se ujistil, že skutečně chcete to, o čem říkáte, že to chcete.

Mým konečným cílem je odhalit, že odpovědi na otázky, které si kladete, jsou skryté ve vás samotných. Konzultace mohou skončit právě ve chvíli, kdy si uvědomíte, že se můžete stát svým vlastním vnitřním poradcem.

Co je psychoterapie?

Podle mého názoru se psychoterapie a poradenství zásadně neliší. Můžeme však říci, že poradenství se více zabývá konkrétními cíli a psychoterapie obecněji prožíváním a hledáním sebe samého. Při psychoterapii tedy více poslouchám a někdy prostě jen zrcadlím a zesiluji vaše pocity, abyste si je mohli více uvědomit a rozhodnout se, jak s nimi naložíte. Psychoterapie volně přechází v akčnější poradenství a poradenství se naopak rozvolňuje do psychoterapie.

Co je koučování?

I koučování v psychologickém kontextu má podle mého názoru blízko k psychoterapii a poradenství, přičemž ještě silněji se zaměřuje na osobnostní rozvoj a práci s cíli. Tyto cíle je někdy třeba odhalit a následně také ověřovat a přeformulovávat tak, aby jejich plnění bylo realistické a pokud možno i příjemné.

Jak poznáte, že Váš rozhovor se mnou jako poradcem či psychoterapeutem byl úspěšný?

Obecně to prostě poznáte chutí vyzkoušet si v životě něco nového. Poznáte to také podle toho, že jste během našeho rozhovoru svou vlastní energii větřili a stopovali společně se mnou (viz část Co je poradenství?). A potřebujete-li dlouhodobější setkávání, v pozdějších fázích to poznáte i důvěrou ve vlastní pocity, které vám pomůžou hledat řešení a stát se sobě samému poradcem, takže mě už nebudete potřebovat.

Lze úspěšnost naší práce nějak změřit?

Při práci jsem hodně intuitivní a mnohdy klienta prostě doprovázím, zvědomuji mu jeho cestu a ptám se na užitečnost toho, co děláme, až dokud nezjistí, že něco odhalil. Toto něco přitom nemusí být to, pro co se na cestu vydal.

Na druhou stranu, poradenství a koučování jsou založeny na dosahování cílů. Tyto cíle stanovujete vy jako klienti a vy si také dohlížíte na jejich plnění. Mým úkolem však je, abych vám pomohl stanovit si cíle tak náročné, aby vás neblokovaly, ale stimulovaly, a zároveň tak konkrétní, abyste s jistotou poznali, že jste jich dosáhli a že se můžete vydat dál. V případě vašeho neúspěchu můžeme hovořit o tom, proč k němu došlo a jak mu do budoucna předejít, například stanovováním jednodušších či konkrétnějších cílů.

Úspěšnost práce lze tedy měřit tím, jak se vám bude dařit dosahovat svých cílů.

Pokud by tyto dvě ovečky byly metaforou pro terapeutickou práci, mohlo by se zdát,
že terapeut je ten vpředu a klienta vede.

Já tomu ale rozumím tak, že klient jde první, protože on rozhoduje, co udělá. 
Terapeut kráčí v jeho závěsu, rozhlíží se kolem a ptá se: „Opravdu chceš jít tudy?“

Komentáře jsou vypnuty.