Krátká terapie zaměřená na řešení

Krátká terapie zaměřená na řešení

 

Tento terapeutický směr vznikal někdy od konce 70. let v Brief Family Therapy Center v americkém městě Milwaukee v týmu kolem terapeutů Stevea de Shazera a Insoo Kim Bergové. Inspiroval se ve skupině systemických terapií, kam také bývá zařazován.

V knize Zázračná otázka se jmenují tyto hlavní principy krátké terapie zaměřené na řešení:

  1. Když to není rozbité, nespravuj to.
  2. Když to funguje, dělej toho víc.
  3. Když to nefunguje, dělej něco jiného.
  4. Malé kroky mohou vést k velkým změnám.
  5. Řešení se nutně nemusí přímo vztahovat k problému. Co bude jinak, až problém bude vyřešen?
  6. Jazyk užívaný k vývoji řešení se odlišuje od jazyka, jímž se popisuje problém. Jazyk řešení bývá pozitivnější, je v něm více naděje, zaměřuje se na budoucnost a sugeruje pomíjivost problémů.
  7. K žádným problémům nedochází neustále; vždy existují výjimky, které lze využít.
  8. Budoucnost lze vytvářet i o ní vyjednávat.

Komentáře jsou vypnuty.