Podmínky

Všeobecné podmínky:

 • Konzultace trvá 50 minut.
 • Tím, že si ji klient e-mailem, telefonicky nebo osobně objedná, zavazuje se k jejímu uhrazení.
 • Konzultaci lze zrušit 25 hodin před dohodnutým termínem. Při pozdějším zrušení je klient povinen konzultaci uhradit a počítá se jako proběhnutá.
 • V případě pozdního začátku způsobeného klientem si je klient vědom, že mu konzultace nebude moci být prodloužena a bude ji muset uhradit v plné výši.
 • Součástí podmínek jsou mé i závazky, uvedené zde.

Podmínky platné pro konzultaci přes Skype.

 • Po objednávce konzultace bude klient požádán o provedení platby a sdělení svého Skype jména.
 • Konkrétní hodinu konzultace je možné domluvit zpravidla až poté, co od klienta obdržím platbu na účet: 1069469143/0800. Vzápětí po obdržení platby bude klient informován o možnosti rezervovat hodiny a v případě jeho zájmu mu bude doručena faktura – daňový doklad.
 • Konzultace začíná v dohodnutý čas tím, že kontaktuji klienta pomocí programu Skype nebo vyčkám na připojení klienta (maximálně však po dobu 15 minut po začátku konzultace).
 • V případě, že konzultace přes Skype nebude moci proběhnout kvůli technickým problémům na mé straně, nebude klientovi účtována.
 • V případě jeho zájmu bude klientovi po obdržení platby vystaven doklad o zaplacení.
 • Cena je uvedena v aktuálním ceníku. Pro klienty přes skype zůstává cena, která byla dohodnuta před prvním setkání, pokud nedošlo k půlroční nebo delší prodlevě mezi sezeními. V případě pochybností se prosím o ceně informujte.

Podmínky platné pro osobní konzultaci.

 • V případě jeho zájmu bude klientovi po obdržení platby vystaven doklad o zaplacení.
 • Cena je uvedena v aktuálním ceníku. Pro klienty při osobním setkání zůstává cena, která byla dohodnuta před prvním setkání, pokud nedošlo k půlroční nebo delší prodlevě mezi sezeními nebo pokud nenastaly externí faktory, které nemohu ovlivnit (např. zvýšení nájmu). V případě pochybností se prosím o ceně informujte.

Komentáře jsou vypnuty.