Podmínky

Všeobecné podmínky:

 • Konzultace trvá 50 minut.
 • Tím, že si ji klient e-mailem, telefonicky nebo osobně objedná, zavazuje se k jejímu uhrazení.
 • Konzultaci lze zrušit 24 hodin před dohodnutým termínem. Při pozdějším zrušení je klient povinen konzultaci uhradit a počítá se jako proběhnutá.
 • V případě pozdního začátku způsobeného klientem si je klient vědom, že mu konzultace nebude moci být prodloužena a bude ji muset uhradit v plné výši.
 • Součástí podmínek jsou mé i závazky, uvedené zde.
 • Osobní kontakt s klientem mimo terapeutický rámec je považován za nestandardní z důvodu ochrany klienta i terapeuta.
 • Pokud terapeut přijme klienta do péče a potřeboval by spolupráci s ním ukončit, najde mu náhradu v podobě jiného terapeuta.
 • Terapie oficiálně končí šest měsíců po poslední proběhlé konzultaci. Tehdy také končí terapeutické závazky mezi klientem a terapeutem. Pokud by chtěl klient s terapií opět začít a terapeut ho přijme do péče, začíná nová terapie, která opět končí šest měsíců po poslední proběhlé konzultaci.

Podmínky platné pro konzultaci přes WhatsApp.

 • Po objednávce konzultace bude klient požádán o provedení platby a sdělení svého telefonního čísla.
 • Konkrétní hodinu konzultace je možné domluvit zpravidla až poté, co od klienta obdržím platbu na účet: 1069469143/0800. Vzápětí po obdržení platby bude klient informován o možnosti rezervovat hodiny a v případě jeho zájmu mu bude doručena faktura – daňový doklad.
 • Konzultace začíná v dohodnutý čas tím, že kontaktuji klienta pomocí programu WhatsApp nebo vyčkám na připojení klienta (maximálně však po dobu 15 minut po začátku konzultace).
 • V případě, že konzultace přes WhatsApp nebude moci proběhnout kvůli technickým problémům na mé straně, klient má nárok na jiný termín konzultace v čase, který kvůli technickému problému na mé straně ztratil.
 • V případě jeho zájmu bude klientovi po obdržení platby vystaven doklad o zaplacení.
 • Cena je uvedena v aktuálním ceníku. Pro klienty přes WhatsApp zůstává cena, která byla dohodnuta před prvním setkání, pokud nedošlo k půlroční nebo delší prodlevě mezi sezeními. V případě pochybností se prosím o ceně informujte.

Podmínky platné pro osobní konzultaci.

 • V případě jeho zájmu bude klientovi po obdržení platby vystaven doklad o zaplacení.
 • Cena je uvedena v aktuálním ceníku. Pro klienty při osobním setkání zůstává cena, která byla dohodnuta před prvním setkání, pokud nedošlo k půlroční nebo delší prodlevě mezi sezeními. V případě pochybností se prosím o ceně informujte.

Komentáře jsou vypnuty.