Psychologie, psychoterapie

Jmenuji se Ondřej Fafejta a poskytuji psychoterapii, poradenství a pomoc v oblasti rozvoje osobnosti a také konzultace při přijímacích zkouškách na psychologii.

Pracuji integrativní metodou zejména na základě empatického vylaďování jako obecného terapeutického faktoru a práce s cíli a silnými stránkami, kde mě inspirovala terapie zaměřená na řešení .

Zaměřuji se především na psychoterapii vysoce citlivých lidí. Tu poskytuji online (Whatsapp) či osobně v Praze v Kobylisích.

Na počátku kontaktu klientům nabízím krátký bezplatný rozhovor online pro bližší ujasnění nabídky a podmínek.

Znát mě můžete z videí z cyklu Hovory o duši a z Městské knihovny v Praze a zde si také můžete udělat dobrou představu, jestli Vám lidsky sedím a mohl bych Vám být prospěšný.

Patřím mezi zakládající členy Institutu pro vysokou citlivost a sám se považuji za vysoce citlivého člověka. Také píšu články pro časopis Psychologie Dnes.

Objednat se můžete e-mailem o.fafejta@volny.cz , případně telefonicky na 603 78 75 19.

Cena je 690 Kč (50 minut). Se zdravotními pojišťovnami nespolupracuji z důvodu neukončené supervizní části psychoterapeutického výcviku.

Skupinová setkání vysoce citlivých lidí dělá Institut pro vysokou citlivost, viz https://institut-pro-vysokou-citlivost.cz/

Upozorňuji, že stránky prozatím plně nefungují při zobrazení v mobilním telefonu. Chystám důkladnější úpravu stránek a prosím o trpělivost.

Mgr. et Bc. Ondřej Fafejta


Vystudoval jsem pedagogiku angličtiny na Univerzitě Pardubice (Bc.) a jednooborovou psychologii na FF UK v Praze (Mgr.). Poté jsem si doplnil tříleté vzdělání na Pražské psychoterapeutické fakultě a absolvoval jsem pětiletý komunitně-skupinový psychoterapeutický výcvik SUR hlubinně-dynamického směru, pořádaný Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. V rámci studia psychologie jsem také absolvoval semestr psychologického koučování.

Vyučoval jsem jazyky (angličtina, čeština) a později psychologii a obecné studijní předpoklady v rámci přípravných kurzů pro přijímací zkoušky na vysoké školy. Pracoval jsem jako poradce v občanském sdružení IANUS, zaměřeném na podporu žen znevýhodněných na trhu práce – zde jsem vedl rozvojové kurzy (klíčové kompetence, asertivita), prováděl individuální koučovací konzultace a zabýval se rozvojovou diagnostikou. Mám zkušenost se socioterapeutickou prací v terapeutické komunitě pro osoby s poruchou osobnosti. V posledních letech jsem rovněž absolvoval roční výcvik v reminiscenční práci se seniory a působil jako dobrovolník pro Maltézskou pomoc.

V současnosti pracuji v nakladatelství Portál, kde mám na starosti studijní literaturu a literaturu pro odborníky v oblasti psychologie, psychoterapie apod. Z angličtiny překládám odbornou i krásnou literaturu s psychologickým zaměřením. Inicioval jsem mj. vydání prvních českých knih na téma terapie zaměřené na řešení, z nichž tu první (Zázračná otázka) jsem také překládal..

Co mě dělá šťastným!

K čemu se zavazuji

Zavazuji se k tomu, že

-budu respektovat vaše potřeby;
-informace od vás pro mě zůstanou důvěrné (kromě povinnosti ohlásit trestný čin);
-nebudu od vás vyžadovat žádné osobní informace, které mi sami nebudete chtít poskytnout;
-nebudu vám ani nikomu jinému přidělovat žádné diagnózy.
Beží na Nirvana & WordPress.